ELÁLLÁSI JOG/ VISSZASZOLGÁLTATÁSI GARANCIA

Ha a webpatika a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, úgy jogában áll a szerződéstől elállni, de köteles erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni.

A webpatika ugyanakkor nem köt szerződést 18. életévét be nem töltött személyekkel. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú, azaz a 18. életévét betöltötte.

A megrendelő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A webshop.hatvanipatika.hu köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni. A megrendelő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles saját költségén visszaküldeni, vagy átadni a terméket a webshop.hatvanipatika.hu számára, illetőleg az azt üzemeltető Gyógyszertárnak.
Elállás esetén a már kézbesített árut (így különösen tápszert, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket, étrend-kiegészítőt vagy kozmetikumot) csak bontatlan csomagolásban veszi vissza a webpatika. Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz vásárlása esetén csak kipróbálás előtt élhet a vásárló az elállás jogával. Gyógyszer, mono és komplex homeopátiás készítmény esetében az elállás jogával nem élhet a vásárló, arra tekintettel, hogy nem ellenőrizhető azon körülmény, hogy valóban az előírt tárolási feltételeknek megfelelően kezelte-e az árut a vásárló, így nem áll módjában a webshop.hatvanipatika.hu-nak a szakmai szabályok szerint megbizonyosodni a visszavett áru minőségéről.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával (Pl. postaköltség, futárszolgálat költsége, csomagolási költség, stb…) kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A webshop.hatvanipatika.hu azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését a webshop.hatvanipatika.hu azonnal biztosítja. Ennek feltétele, hogy bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget nem vállal a webshop.hatvanipatika.hu!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szövegét kedves ügyfeleink letölthetik a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról vagy a Nemzeti Jogszabálytárból.
A megrendelő Elállási nyilatkozatát alábbi címre és e-mail címünkre küldheti. Erre a címre legyen szíves visszaküldeni a terméket is: 4032, Debrecen, Lehel u. 22., e-mail: info@hatvanipatika.hu

ELÁLLÁS A MEGRENDELT TERMÉK GYÓGYSZERTÁRBAN TÖRTÉNŐ SZEMÉLYES ÁTVÉTELÉNEK VÁLASZTÁSA ESETÉN

Amennyiben a megrendelő szállítási módnak a megrendelt termék gyógyszertári átvételét választja és el kíván állni a szerződéstől, elegendő írásban, elektronikus levélben jeleznie ezt a info@hatvanipatika.hu címen. A gyógyszertár a megrendelt terméket a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapig tartja raktáron, ha ezen időpontig a megrendelő nem veszi át a terméket, a gyógyszertár ajánlati kötöttsége megszűnik, és a webshop.hatvanipatika.hu úgy tekinti, hogy a megrendelő a szerződéstől elállt, a terméket már nem kívánja megvásárolni.

A megrendelt termék gyógyszertárban történő személyes átvétele bolti (gyógyszertári) vásárlásnak minősül, így, csakúgy, mint minden bolti (gyógyszertári) értékesítés során – mivel a terméket a gyógyszertári értékesítés során a vásárló megvizsgálhatja és úgy is dönthet, hogy nem vásárolja meg – a szerződéstől történő elállásra a vásárlást követően nincs lehetőség.

TULAJDONJOGI KIKÖTÉS

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a gyógyszertár (webshop.hatvanipatika.hu) tulajdonában marad.